تبلیغات
روح وروان - ۴ توصیه ی مفید به اهل دل شورهروح وروان

اگر شما جزء کسانی هستید که نمی دانید چه طور باید از دست این دل شوره رها شوید و مدام با آن درگیر هستید، چند توصیه ی ساده برای تان دارم. بهتر است این توصیه ها را عملی کنید و اگر پاسخ مناسب دریافت نکردید و هم چنان دل شوره داشتید به پزشک مراجعه کنید.

کلاه خودتان را قاضی کنید

یک کاغذ و قلم بردارید و بنویسید چند وقت است که بدون دلیل منتظر دریافت خبرهای بد هستید و مدام دل شوره دارید؟ اگر فرزندتان دیر کند می گویید حتما" تصادف کرده؟! اگر تلفن زنگ بزند و قطع شود دلهره می گیرید که حتما" کسی می خواسته خبر بدی را به شما بدهد اما تماسش قطع شده است؟ حالا بنویسید چند بار این دل شوره ها واقعا" صحت داشته و اضطراب شما به دلیل آن محرک واقعی بیرونی بوده است؟ سپس کلاه خودتان را قاضی کنید و دریابید که نباید همه چیز را تعمیم داد و در آینده که دل شوره گرفتید یادتان بیاید انتهای این ماجرا چیزی نخواهد بود و تا چند لحظه دیگر همسرتان می آید و می گوید که در ترافیک بوده یا شارژ تلفنش تمام شده است، به همین سادگی.

ذهن خوانی، ممنوع. پیش داوری را کنار بگذارید

اگر می بینید همکارتان در حال گفتگو با رئیس است و نگاهی به شما می اندازد یا با آمدن تان حرفش را قطع می کند بی جهت دل شوره نگیرید که حتما" درباره ی شما صحبت می کرده و باید تا پایان روز منتظر وقوع حادثه ی بدی باشید.

در مورد آن چه شما را می آزارد با یک هم راز صحبت کنید

کسی که قابل اعتماد باشد و از نظر شخصیتی مانند شما نباشد (اهل دل شوره نباشد) می تواند گوش شنوای شما شود و انرژی مثبت بدهد و باعث شود شما با گفتن، از بار استرس و غمی که در دل دارید بکاهید. البته باید دقت کنید سفره ی دل تان را پیش هر کسی باز نکنید.

اگر همه ی لحظات شبانه روز درگیر همسر و فرزند و کار باشید و اصلا" خودتان را فراموش کنید، کم می آورید و به مرور حتی در انجام وظایف خود در قبال آن ها نیز موفق نخواهید شد.

از تکنیک های آرام سازی استفاده کنید

انجام بعضی حرکات نرمشی یا شل و سفت کردن عضلات می تواند کمک کننده باشد و از اضطراب و دل شوره ی تان بکاهد. حتما" ساعتی را به خودتان اختصاص دهید و آن کاری را که مایه ی لذت تان است انجام دهید. اگر همه ی لحظات شبانه روز درگیر همسر و فرزند و کار باشید و اصلا" خودتان را فراموش کنید، کم می آورید و به مرور حتی در انجام وظایف خود در قبال آن ها نیز موفق نخواهید شد.

شاید در این یک ساعت دل تان بخواهد پیاده روی کنید، مجله بخوانید، یا دوستی را ملاقات کنید. این که اهل معاشرت باشید می تواند در کاهش دغدغه و دل شوره ی شما مؤثر باشد. اگر هیچ کدام از توصیه ها فایده نکرد و هم چنان مشکل باقی بود، قدم پنجم مراجعه به روان پزشک است که بتواند در کاهش اضطراب کمک تان کند.


نوشته شده در شنبه 13 شهریور 1389 ساعت 12:56 ب.ظ توسط مریم تکاپوی نظرات |


Design By : Pichak