تبلیغات
روح وروان - رازهای شاد بودنروح وروان

1-      نگرانی های روزمره را از خود دور کنید.

2-     بلند بخندید.

3-     قرآن بخوانبد.

4-     استراحت نمایید.

5-     اطراف خود را مرتب نمایید.

6-     به فعالیت هایی که شما را نگران می کنند نه بگویید.

7-     کارهایتان را  برنامه ریزی نمایید تا دچار استرس نشوید.

8-    پیاده روی نمایید.

9-     برای مسافرت روستا ها را انتخاب کنید.

10-    خوشبختی های خود را  در ذهنتان مرور نمایید.


نوشته شده در شنبه 18 مهر 1388 ساعت 07:41 ق.ظ توسط مریم تکاپوی نظرات |


Design By : Pichak